Welkom op de site van Bert Prinsen

 

© Bert Prinsen

Als woorden niet meer ver genoeg reiken?
Zullen beelden verder komen?

Algemene uitgangspunten: mensen, symbolen, afbeeldingen.
Een presentatie van de mogelijkheden van PowerPoint.

In de kerk zijn we gewend aan het woord dat we spreken. Tegelijk dringt het besef door dat beelden ons verder kunnen helpen. Dat is al in de Middeleeuwen zo geweest. Maar gij zult geen beelden maken dan?
Steeds meer mensen zien afbeeldingen en muziek als een welkome aanvulling in de verkondiging. Het gaat nu om dementerende mensen, een versluierde geest. We verkennen mogelijkheden en leren zelf een aanzet tot het maken van een presentatie via PowerPoint.

Kortom PowerPoint/symboliek als hulpmiddel bij de verkondiging van pastoraat aan en met dementerende mensen.
Enkele voorbeelden van het begin van een PowerPoint presentatie rondom een bijbelgedeelte.
Links: Jacob van Oostsanen
Rechts: Raam Psalm 23, voormalige Opstandingskerk, Amersfoort