Welkom op de site van Bert Prinsen

 

© Bert Prinsen

“Je houdt me toch wel vast?”

Zorgen vraagt een ontdekkingstocht, we komen kansen tegen en ontmoeten teleurstellingen; lezing voor een gemeenteavond/gespreksking.

I

“Sprakeloos? Of het begin van een diepere ontmoeting?”

Kansen - mogelijkheden – grenzen

Info: www.quazijn.nl  

 

II
"Ontreddering en mogelijkheden"
Ontdekking van dementeren bij een partner is zeer schokkend. Gevoegd bij angst, zorg, ontreddering lijkt niets meer mogelijk.
Veel minder is bekend over blijvende mogelijkheden. Eén ervan is het beoefenen van het christelijk geloof.  Vaak geworteld in het begin van een leven blijft het van kracht. Maar hoe, en wat vraagt het van de partner en de dementerende.
Een verkenning kan heilzaam zijn. Een middag sessie valt te organiseren. Kosten, tijd, plaats in overleg.
III

“Cursusmiddag voor mantelzorgers”

Soms doe ik mee binnen Agathos, thuiszorgorganisatie. Zij organiseert een cursusmiddag voor mantelzorgers. Boeiend, emotioneel en ontdekkend naar kansen en grenzen: informatie bij Corrie Vroom via Agathos in Capelle aan de IJssel

www.agathos-thuiszorg.nl

 

IV

“Als woorden niet meer ver genoeg reiken? Zullen beelden verder komen?”

Algemene uitgangspunten: mensen, symbolen, afbeeldingen

Een presentatie van de mogelijkheden van PowerPoint

V